Home > arrangementer > Generalforsamling

Generalforsamling

Friendzone er en forening, der skal afholde generalforsamling en gang om året. Her kan medlemmerne møde op og give sin mening til kende, og give bestyrelsen gode råd.

Før generalforsamlingen er der fællesspisning, hvor Friendzone er vært for mad og drikke.
Spisningen er fra 18 – 19. Derefter holdes selve generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt fremlæggelse af budget for 2019.
4. Fastsættelse af kontingent for 2019.
5. Indkomne forslag:
Fra Anna Grethe Møberg:
• ”Hvordan skal foreningens formue bruges og hvad skal der ske med pengene, hvis foreningen lukker?”
Fra Inge Fensten:
• ”Er det muligt at lave det således, at vi selv kan lave en personlig adgangskode til hjemmesiden?
• Desuden at lave det så det kun er muligt at se navne på tilmeldte til arrangementerne for Friendzone medlemmer, når man er logget ind på hjemmesiden?”
Fra Nina Mogensen:
” Friendzone opretter et arrangementsudvalg. Udvalget skal bestå af mindst et bestyrelsesmedlem og et antal menige medlemmer.Det ville være så meget lettere for det menige medlem, der ønsker at oprette et arrangement, hvis man havde et bagland at gå til”
6. Vedtægtsændringer.
Fra bestyrelsen:
• Ændring af §3, stk. 1.1: Slette den sidste sætning: ”Bestyrelsen kan foretage aflysning af fredagsbaren”
• Foreslår ændring af §3, stk. 1.2 til: ”Foreningen tilstræber at afholde et antal årlige fester”.
7. Valg af bestyrelse.
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer (2 årig periode).
Flemming Pedersen: Genopstiller ikke.
Helle Schjødt: Genopstiller ikke.
8. Valg af minimum to suppleanter (1 års periode).
Nuværende suppleanter er:
Hildegard Kruhøffer: Genopstiller ikke
Lars Remmen: Genopstiller ikke
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Hvis du tilmelder dig her, så har du tilmeldt dig spisningen. Du skal ikke tilmelde dig, hvis du “bare” vil deltage i generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen.

  • Dato: 29. marts 2019, kl. 18:00 - 23:00
  • Arrangør: Festudvalg
  • Kun for medlemmer.
  • Tilmelding indtil 26.03.2019 (00:00)
 

 

Kontakt arrangøren

Besked:

Din email-adresse:

Check Also

Single i Aarhus. Forening primært for singler, men alle er velkomne.

I Friendzone kan du deltage i forskellige arrangementer, som du kan læse om her på …