Bestyrelse og udvalg

Friendzone har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.Job Interview Der finder sted inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter.

I september 2020 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Ulla Lytt Jakobsen
Næstformand: Solveig Matthiesen
Kasserer: Anna-Grete Møberg
Webmaster: Lars Remmen
Menigt
bestyrelsesmedlem:
Jan Hansen
1. Suppleant:
2. Supple Suppleant: