Home > Hvem er vi? > Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg

Friendzone har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.Job Interview Der finder sted inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter.

I april 2017 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Lene Hansen
Næstformand Helle Schjødt
Kasserer Lars Remmen
Menigt medlem Lars Bo Hansen
Webmaster Flemming Pedersen
Suppleanter Ulla Jakobsen
Anna Grete Møberg
Revisor Peter Borre
Revisorsuppleant Niels B. Harder