Home > Hvem er vi? > Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg

Friendzone har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.Job Interview Der finder sted inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter.

I april 2018 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand:
Flemming Pedersen
Næstformand:
Helle Schjødt
Kasserer:
Lene Hansen
Webmaster:
Jørgen Christian Grooss
Menigt
bestyrelsesmedlem:
Ulla Jacobsen
1. Suppleant:

Lars Remmen
2. Supple Suppleant:

Hildegard Kruhøffer