Home > Hvem er vi? > Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg

Friendzone har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.Job Interview Der finder sted inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter.

I april 2018 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand:
Jørgen Christian Grooss
Næstformand:

Ulla Jacobsen
Kasserer:
Lene Hansen
Webmaster:

Henrik Sørensen
Menigt
bestyrelsesmedlem:
Arne Simonsen
1. Suppleant:

Helle Schjødt
2. Supple Suppleant:

 

Laila Rasmussen
3. Supple Suppleant: Dorrit Udengaard