Kontingent

På generalforsamlingen i marts 2022 blev det besluttet, at kontingentet skulle være :

 4 måneder: kr. 100,-
12 måneder: kr. 200,-

Betaling af kontingent
Friendzone har en foreningskonto i Arbejdernes Landsbank. Hertil skal beløbet overføres eller sættes ind. Som tekst til bankoverførslen skal du skrive dit navn.

Kontonr. 5394 0252636

Fornyelse af medlemskab
Friendzones kasserer sender en påmindelse til dig om fornyelse af dit medlemskab, når det er ved at udløbe. Når du som medlem er logget ind på hjemmesiden, kan du hele tiden se, hvornår dit medlemskab udløber.

Hvis du vil undgå en påmindelse fra kassereren, kan du indbetale beløbet for den næste periode, inden dit medlemskab udløber. Som tekst på denne overførsel skal du skrive dit navn og det antal måneder, du ønsker forlængelse f.eks. “Peter Petersen 12 mdr.”. Du kan forlænge dit medlemskab med 4 eller 12 måneder ad gangen.

Udmeldelse:
Ønsker du ikke at være medlem af Friendzone mere, skal du blot lade dit kontingent/medlemskab løbe ud. Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling efter første rykkervarsel. Det vil selvfølgelig også være fint med en mail til kassereren om det.

Udmeldelse kan også ske med dags varsel ved at skrive til kassereren og bede om at blive slettet.
Evt. resterende kontingent tilbagebetales ikke.
Kontakt til kassereren: kontingent@friendzone.dk