Bestyrelsen

Friendzone har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.Job Interview Der finder sted inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen består af minimun 3 medlemmer og 1 suppleant.
Pt. er der 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

I juni 2021 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Ulla Lytt Jakobsen
Næstformand: Lykke Bangsgaard
Kasserer: Solveig Matthiesen
Webmaster: Lars Remmen
1. Suppleant: Birthe Møller
2. Suppleant: Marie-Louise Hahn