Bestyrelsen

Friendzone har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Den finder sted inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og 1 suppleant.

Marts 2022 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Ulla Lytt Jakobsen
Næstformand: Lykke Bangsgaard
Kasserer: Solveig Matthiesen
Webmaster: Lars Remmen
1. Suppleant: Birthe Møller
2. Suppleant: Marie-Louise Hahn