Konceptet

Arrangementer er det primære
Det centrale omdrejningspunkt i Friendzone er vores arrangementer. Visse arrangementer udbydes af Friendzones bestyrelse, men det er primært op til medlemmerne at arrangere noget. På den måde bliver det i høj grad medlemmerne, der tegner foreningen. Desuden får vi et mere varieret udbud, da folk har forskellige interesser og præferencer.poppins2

Arrangementerne lægges ud på hjemmesiden under kommende arrangementer. Der ud over sendes en mail til alle medlemmer. Derefter foregår al kontakt omkring arrangementet mellem arrangør og deltagere.

Man bestemmer selv, hvor meget eller hvor lidt man vil arrangere og deltage i. Det er uforpligtende at være medlem, men vi håber selvfølgelig, at vores medlemmer er aktive. Forestil dig, at hvert medlem laver bare ét arrangement om året. Så sker der noget, og det bliver sjovere for alle.

Vi har ikke noget fast mødested eller klubhus, men mødes rundt omkring til de forskellige arrangementer.

Internettet og virkeligheden
Medlemmerne er knyttet til foreningen via internettet. Vi har denne hjemmeside, og informationer formidles til medlemmerne på e-mail. Derudover mødes vi så ude i virkeligheden og kan der beslutte os for, hvem vi vil udveksle mere med. Man er anonym i Friendzone. Bestyrelsen udleverer ikke oplysninger om medlemmer til andre. Dog vil ens navn fremgå under de arrangementer, man er tilmeldt.

Friendzone er fri af kommercielle interesser. Derfor har vi ingen reklamer på vores hjemmeside, og der må heller ikke laves arrangementer af kommerciel karakter.

Vi er ikke en dating-forening, der har til formål at danne par. Men finder du den eneste ene kan du/I stadig være medlemmer.Logo_O_facebook

Helt overordnet kan man sige, at vi skaber rammerne, og så er det op til medlemmerne at udfylde dem!