Persondatapolitik

Persondatapolitik for Friendzone

Friendzone er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Friendzone, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Friendzones behandling af dine personoplysninger. Friendzone behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Friendzone dine personoplysninger

Friendzone indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem af Friendzone. Disse oplysninger er: Navn, mail og evt. adresse, telefonnummer og fødselsdato.
  2. Når du tilmelder dig arrangementer bruger vi dit navn og mailadresse til at informere dig om dette.
  1. Dine oplysninger bruges for at kunne besvare konkrete henvendelser og for at gøre opmærksom på Friendzones arrangementer.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket eller deltagelse i et arrangement.

2. Hvornår videregiver Friendzone dine personoplysninger

Friendzone vil aldrig videregive dine oplysninger.

3. Hvordan beskytter Friendzone dine personoplysninger

Friendzone har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Friendzones sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Friendzone kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Friendzones sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Friendzone behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@friendzone.dk.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Friendzone behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Friendzone om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Friendzone er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Friendzones indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

5. Hvor længe opbevarer Friendzone dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Friendzone slettes dine personoplysninger få uger efter medlemsskabets ophør.

Tilmeldingsoplysninger slettes få måneder efter arrangementets afholdelse.

6. Hvad sker der, når Friendzone ændrer denne persondatapolitik

Friendzone opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at Friendzone overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Friendzone løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Friendzone dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Friendzone på info@friendzone.dk

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig på:

info@friendzone.dk